Kinezyterapia

W ramch oferty, świadczymy następujące zabiegi:

  • ćwiczenia indywidualne metodami specjalnymi w fizjoterapii (terapia manualna Kalterborn- Evjath, terapia McKenzie, terapia Cinetic Control, terapia FDM, terapia PNF, terapia IAOM i inne).
  •  czynno - bierne, bierne, wspomagane
  •  ćwiczenia w odciążeniu
  •  ćwiczenia w odciążeniu z oporem
  •  mobilizacje, manipulacje, techniki tkanek miękkich,